miercuri, 23 martie 2016

CONCURSUL JUDEŢEAN DE CREAŢIE ŞI INTERPRETARE LITERARĂ MARIN SORESCU EDIŢIA a IX-a 2016

CONCURSUL JUDEŢEAN DE CREAŢIE ŞI INTERPRETARE LITERARĂ MARIN SORESCU EDIŢIA a IX-a 2016

Concursul îşi propune menţinerea în conştiinţa publică a valorilor culturale şi literare din patrimoniul naţional, descoperirea de noi talente, reconfirmarea unor elevi cu potenţial şi a prestigiului şcolii şi comunităţii din care aceştia fac parte, stimularea creativităţii, a comunicării interculturale şi a implicării în activităţi de educaţie nonformală.
Nume proiect: CONCURSUL JUDEŢEAN DE CREAŢIE ŞI INTERPRETARE LITERARĂ MARIN SORESCU EDIŢIA a IX-a 2016
Organizatori: Colegiul Naţional „Elena Cuza”, Craiova, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj
Condiţii de participare: SECŢIUNEA CREAŢIE – un set de 5 poezii/ proze originale, însoţit de un motto SECŢIUNEA INTERPRETARE – interpretarea critică a unui text din opera soresciană, propus din perspectiva lectorului inocent
Perioadă înscriere: 23.03.2016 - 07.04.2016
Perioadă desfăşurare: 08.04.2016

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN INTERDISCIPLINAR ,,TITU MAIORESCU” EDIȚIA a V-a CRAIOVA, 2015-2016

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN INTERDISCIPLINAR ,,TITU MAIORESCU” EDIȚIA a V-a CRAIOVA, 2015-2016

Ideea inițierii acestui proiect a pornit de la necesitatea de a aduce în actualitate, atât pentru elevi, cât și pentru profesori, a personalității, a activității culturale și a operei lui Titu Maiorescu. Concursul se doreşte a fi o manifestare cultural-educativă, desfăşurându-se on-line, pentru a accesibiliza, în contextual informațional contemporan, receptarea operei maioresciene. Proiectul își propune, prin urmare, o abordare multidimensională a temei alese, ceea ce poate reprezenta un factor de motivare a receptorilor antrenați în demersul educativ.
Nume proiect: CONCURSUL INTERJUDEȚEAN INTERDISCIPLINAR ,,TITU MAIORESCU”
Organizatori: Colegiul Naţional „Elena Cuza” Craiova
Perioadă înscriere: 02.05.2016 - 13.05.2016
Perioadă desfăşurare: 20.05.2016
Concursul își propune menținerea în conștiința publică a valorilor culturale și literare din patrimoniul național, descoperirea de noi talente, reconfirmarea unor elevi cu potențial și a prestigiului școlii și comunității din care aceștia fac parte, stimularea creativității, a comunicării interculturale și a implicării în activități de educație nonformală.
Cadre didactice de gimnaziu/ liceu:
  1. Experiențe didactice moderne/inovatoare;
  2. Exemple de bună practică în cadrul activităților școlare și extrașcolare; materiale didactice auxiliare, prezentări PPT/PPS, filme documentare, aplicații AEL
Elevi:
Nivel gimnazial
  1. De omni re scibilli – Mihai Eminescu
  2. De omni re scibilli – Ion Creangă
Lucrările elaborate și prezentările Power Point trebuie să surprindă relația dintre Titu Maiorescu și Mihai Eminescu/Ion Creangă, precum și caracterul național/universal al operei celor doi scriitori.
Nivel liceal
  1. Titu Maiorescu – personalitate complexă a culturii românești
  2. Personalități culturale românești/europene

luni, 1 februarie 2016

Olimpiade - faze județene

Olimpiada de NEOGREACĂ - 20 februarie 2016
OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, gimnaziu și liceu - 27 februarie 2016
Olimpiada de LIMBI CLASICE  - 28 februarie 2016

marți, 19 ianuarie 2016

Simularea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național

CALENDARUL
simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și al simulării probelor scrise ale
examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2015 - 2016


Simularea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a din anul școlar 2015-2016

 - 22 februarie 2016   Simulare – Limba si literatura română – probă scrisă
 - 23 februarie 2016   Simulare – Matematică – probă scrisă
 - 24 februarie 2016   Simulare – Limba şi literatura maternă – probă scrisă
 - 4 martie 2016   Afişarea rezultatelor


Simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național pentru elevii claselor
a XI-a și a XII-a din anul școlar 2015-2016

 -7 martie 2016    Simularea probei E)a) – probă scrisă – Limba si literatura
română
 - 8 martie 2016   Simularea probei E)b) – probă scrisă – Limba si literatura
maternă
 - 9 martie 2016   Simularea probei E)c) – probă scrisă – Proba obligatorie a
profilului
 - 10 martie 2016   Simularea probei E)d) – probă scrisă – Proba la alegere a
profilului si specializării (numai pentru elevii clasei a XII-a)
 - 18 martie 2016   Afişarea rezultatelor


Pentru lista conţinuturilor accesaţihttp://www.edu.ro/index.php/articles/23873